Algemene voorwaarden

Als gevolg van de per 1 januari 2017 geïntroduceerde Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geadviseerd om tevens als mesoloog algemene voorwaarden toe te passen.

Ik wil je vragen deze algemene voorwaarden te lezen. Aanvang van de behandeling wil automatisch zeggen, dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. Je krijgt het formulier via de email bij de afspraakbevestiging, die je ondertekend.

Afspraken

Een afspraak maken voor een consult kan telefonisch en per e-mail. Pas na e-mailbevestiging van mijn kant is de afspraak definitief. Ik werk alleen op afspraak.

Annulering

Het kan altijd gebeuren dat je een afspraak moet afzeggen. Doe dit a.u.b. zo snel mogelijk, dan kan ik een andere patiënt uitnodigen. Afspraken die binnen 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Kosten voor een afgezegde afspraak kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Intakeformulier

Voorafgaand aan het eerste consult vul je een intakeformulier in. Dit formulier verschaft niet alleen gegevens over je gezondheid die van belang kunnen zijn voor je behandeling, maar hier staan ook zaken in die belangrijk zijn voor je veiligheid. Je huidige medicijngebruik, eventuele allergieën of medische aandoeningen kunnen van grote invloed zijn op de behandeling die ik je eventueel voorschrijf. Het is dan ook erg belangrijk dat je dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid invult. Als je gegevens achterhoudt, valt dit onder je eigen verantwoordelijkheid.

Behandelovereenkomst

Volgens de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) moet ik tijdens het eerste consult een formele behandelovereenkomst van de patiënt krijgen. Het intakeformulier en algemene voorwaarden formulier dat je voorafgaand aan het eerste consult toestuurt, fungeert hier als behandelovereenkomst. Zie formulier onderaan deze pagina.

Betaling en factuur

Je kunt aan het eind van het consult betalen met contant geld of liever via een tikkie die ik direct stuur na afloop van het consult. Betaling met credit card is niet mogelijk. Je ontvangt een factuur voor het consult dat je bij je zorgverzekering kunt indienen. Er staan geen medische gegevens over je op de factuur, behalve dat je een mesologisch consult hebt gehad. Ik werk met een betaalverzoek (tikkie) via de mobiel.

Bekijk je zorgpolis om te zien of je mesologisch consult al dan niet (gedeeltelijk) wordt vergoed.

Aansprakelijkheid

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.

Bij de uitvoering van mijn dienstverlening heb ik een inspanningsverplichting. Ik geef geen enkele geneeskundige garantie en ben op geen enkele manier aansprakelijk voor medische complicaties die zich tijdens of na mijn consult bij je voordoen, mits deze niet het gevolg zijn van zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mijn kant. Ook ben ik niet aansprakelijk voor problemen als je mijn mondelinge of schriftelijke adviezen niet opvolgt.

Je mag nooit stoppen met je reguliere medicatie of iets aan de dosis of innamefrequentie veranderen zonder overleg met uw huisarts/behandelend specialist. Neem bij twijfel altijd contact met hen op.

Als therapeut heb ik een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar.

Ontbinding van de behandelovereenkomst

In goed overleg kunnen we de behandeling ten alle tijden beëindigen.

Wil je niet doorgaan met de behandeling of je vind het niet meer nodig om terug te komen? Dat kan, maar je moet de afspraak dan wel 24 uur van te voren per e-mail afzeggen. Afspraken die binnen 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Ook ik kan stoppen met je behandeling, ik moet je dan wel vertellen waarom ik dat doe. En ik zal je dan, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of medische hulpverlener.


Lees ook mijn Privacy Statement