Klachten

Klachten

Als je een klacht hebt, laat het me weten en hoop ik dat we er samen uit komen. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk, wat de voorkeur is.

Na ontvangst van de klacht ga ik die op korter termijn met je bespreken en kijken we samen naar oplossingen. 

Mochten we dan nog niet een oplossing hebben dan kun je een beroep doen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsverenigingen NVVM en VBAG, Klachtenfunctionaris Quasir, en de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. 

De procedure is te vinden op de website www.mesologie.nl en www.vbag.nl en www.rbcz.nu en op de website www.ankedemesoloog.nl 

Ik voldoe hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wanneer je een klacht indient via de beroepsverenigingen NVVM en VBAG, de koepelorganisatie RBCZ en de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil, breng je dan eerst vooraf mij even op de hoogte? Dank!